Uchwała Nr XI/135/2007 z dnia 25 września 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Prudnik https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1352007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-prudnik/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XI 25.09.2007 XI/135/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1352007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-prudnik/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie