Uchwała Nr XI/131/2007 z dnia 25 września 2007 w sprawie wyboru członka Komisji Sejmiku Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1312007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-wyboru-czlonka-komisji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XI 25.09.2007 XI/131/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1312007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-wyboru-czlonka-komisji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie