Uchwała Nr XI/129/2007 z dnia 25 września 2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/66/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej Sejmiku Województwa Opolskiego i określenia jej przedmiotu działania https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1292007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-vii662007-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-kwietnia-2007r-w-sprawie-powolania-komisji-doraznej-sejmiku-wojewodztwa/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XI 25.09.2007 XI/129/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1292007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-vii662007-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-24-kwietnia-2007r-w-sprawie-powolania-komisji-doraznej-sejmiku-wojewodztwa/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie