Uchwała Nr XI/128/2007 z dnia 25 września 2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1282007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-osrodka-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XI 25.09.2007 XI/128/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1282007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-osrodka-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie