Uchwała Nr XI/126/2007 z dnia 25 września 2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1262007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-wojewodzkiego-szpitala-dla-nerwowo-i-psychicznie-chorych-im-ks-biskupa-jozefa-nathana-w-branicach/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XI 25.09.2007 XI/126/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1262007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-wojewodzkiego-szpitala-dla-nerwowo-i-psychicznie-chorych-im-ks-biskupa-jozefa-nathana-w-branicach/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie