Uchwała Nr XI/125/2007 z dnia 25 września 2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1252007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-publicznego-zespolu-szpitali-pulmonologiczno-reumatologicznych-z-siedziba-w-kup/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XI 25.09.2007 XI/125/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1252007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-publicznego-zespolu-szpitali-pulmonologiczno-reumatologicznych-z-siedziba-w-kup/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie