Uchwała Nr XI/124/2007 z dnia 25 września 2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1242007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-wojewodzkiego-osrodka-medycyny-pracy-w-opolu-z-siedziba-w-kedzierzynie-kozlu/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XI 25.09.2007 XI/124/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1242007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-wojewodzkiego-osrodka-medycyny-pracy-w-opolu-z-siedziba-w-kedzierzynie-kozlu/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie