Uchwała Nr XI/123/2007 z dnia 25 września 2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1232007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-specjalistycznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XI 25.09.2007 XI/123/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1232007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-specjalistycznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie