Uchwała Nr XI/122/2007 z dnia 25 września 2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1222007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-opolskiego-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XI 25.09.2007 XI/122/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1222007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-opolskiego-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie