Uchwała Nr XI/119/2007 z dnia 25 września 2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1192007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-w-opolu-im-prof-t-koszarowskiego/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XI 25.09.2007 XI/119/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1192007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-w-opolu-im-prof-t-koszarowskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie