Uchwała Nr XI/114/2007 z dnia 25 września 2007 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/2007 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2007r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2007 roku dla Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1142007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-viii772007-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-maja-2007r-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowe/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XI 25.09.2007 XI/114/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1142007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-viii772007-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-maja-2007r-w-sprawie-okreslenia-zadan-z-zakresu-rehabilitacji-zawodowe/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie