Uchwała Nr XI/111/2007 z dnia 25 września 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 100.000 zł w formie dotacji przez Województwo Opolskie Gminie Nysa na zadanie w dziedzinie kultury pn. "Uroczystość Beatyfikacji Marii Merkert" https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1112007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-wysokosci-100-000-zl-w-formie-dotacji-przez-wojewodztwo-opolskie-gminie-nysa-na-zadanie-w-dziedzinie-kultury-pn/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 XI 25.09.2007 XI/111/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/10/uchwala-nr-xi1112007-z-dnia-25-wrzesnia-2007-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-w-wysokosci-100-000-zl-w-formie-dotacji-przez-wojewodztwo-opolskie-gminie-nysa-na-zadanie-w-dziedzinie-kultury-pn/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie