Uchwała Nr X/99/2007 z dnia 31 lipca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2008 https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x992007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-podpisanie-kontraktu-wojewodzkiego-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2007-2008/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 X 31.07.2007 X/99/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x992007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-podpisanie-kontraktu-wojewodzkiego-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2007-2008/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie