Uchwała Nr X/107/2007 z dnia 31 lipca 2007 w sprawie zatwierdzenia wartości punktu oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, stanowiących podstawę ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x1072007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-zatwierdzenia-wartosci-punktu-oraz-ustalenia-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-w-i-kategorii-zaszeregowania-stanowiacych-podstawe-ustalenia-t/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 X 31.07.2007 X/107/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x1072007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-zatwierdzenia-wartosci-punktu-oraz-ustalenia-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-w-i-kategorii-zaszeregowania-stanowiacych-podstawe-ustalenia-t/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie