Uchwała Nr X/106/2007 z dnia 31 lipca 2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/136/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Wojewódzki Urząd Pracy" oraz nadania statutu. https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x1062007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx1362000-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-czerwca-2000r-w-sprawie-utworzenia-wojewodzkiej-samorzadowej-jednostki-orga/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 X 31.07.2007 X/106/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x1062007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xx1362000-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-czerwca-2000r-w-sprawie-utworzenia-wojewodzkiej-samorzadowej-jednostki-orga/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie