Uchwała Nr X/103/2007 z dnia 31 lipca 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Województwa Opolskiego na rzecz Gminy Branice. https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x1032007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-w-drodze-darowizny-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-rzecz-gminy-branice/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 X 31.07.2007 X/103/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x1032007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zbycie-w-drodze-darowizny-nieruchomosci-wojewodztwa-opolskiego-na-rzecz-gminy-branice/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie