Uchwała Nr X/102/2007 z dnia 31 lipca 2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x1022007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi2752005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2005r-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania-nieruchomos/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 X 31.07.2007 X/102/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x1022007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi2752005-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2005r-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania-nieruchomos/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie