Uchwała Nr X/101/2007 z dnia 31 lipca 2007 w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2007 rok https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x1012007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2007-rok/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 X 31.07.2007 X/101/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x1012007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2007-rok/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie