Uchwała Nr X/100/2007 z dnia 31 lipca 2007 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1101 O przebiegu Namysłów - Przeczów - część zamiejska". https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x1002007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-namyslowskiemu-na-zadanie-pn-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1101-o-przebiegu-namyslow/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 X 31.07.2007 X/100/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/08/uchwala-nr-x1002007-z-dnia-31-lipca-2007-w-sprawie-wyrazenia-woli-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-namyslowskiemu-na-zadanie-pn-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1101-o-przebiegu-namyslow/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie