Uchwała Nr IX/98/2007 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego". https://bip.opolskie.pl/2007/07/uchwala-nr-ix982007-z-dnia-26-czerwca-2007-w-sprawie-programu-rozwoju-bazy-sportowej-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 IX 26.06.2007 IX/98/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/07/uchwala-nr-ix982007-z-dnia-26-czerwca-2007-w-sprawie-programu-rozwoju-bazy-sportowej-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie