Uchwała Nr IX/96/2007 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie odwołania radnego ze składu komisji Sejmiku Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2007/07/uchwala-nr-ix962007-z-dnia-26-czerwca-2007-w-sprawie-odwolania-radnego-ze-skladu-komisji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 IX 26.06.2007 IX/96/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/07/uchwala-nr-ix962007-z-dnia-26-czerwca-2007-w-sprawie-odwolania-radnego-ze-skladu-komisji-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie