Uchwała Nr IX/95/2007 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2002 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2007/07/uchwala-nr-ix952007-z-dnia-26-czerwca-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-ii142002-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-10-grudnia-2002r-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-diet-dla-radnych-wojewodztwa-o/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 IX 26.06.2007 IX/95/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/07/uchwala-nr-ix952007-z-dnia-26-czerwca-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-ii142002-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-10-grudnia-2002r-w-sprawie-ustalenia-wysokosci-diet-dla-radnych-wojewodztwa-o/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie