Uchwała Nr IX/94/2007 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie powierzenia Gminie Zdzieszowice realizacji inwestycji pn. "Projekt budowy chodnika oraz kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej Nr 423 w Januszkowicach (ul. Wolności), Zdzieszowicach (ul. Opolska), Rozwadzy i Krępnej". https://bip.opolskie.pl/2007/07/uchwala-nr-ix942007-z-dnia-26-czerwca-2007-w-sprawie-powierzenia-gminie-zdzieszowice-realizacji-inwestycji-pn-projekt-budowy-chodnika-oraz-kanalizacji-deszczowej-przy-drodze-wojewodzkiej-nr-423-w/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 IX 26.06.2007 IX/94/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/07/uchwala-nr-ix942007-z-dnia-26-czerwca-2007-w-sprawie-powierzenia-gminie-zdzieszowice-realizacji-inwestycji-pn-projekt-budowy-chodnika-oraz-kanalizacji-deszczowej-przy-drodze-wojewodzkiej-nr-423-w/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie