Uchwała Nr IX/92/2007 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu. https://bip.opolskie.pl/2007/07/uchwala-nr-ix922007-z-dnia-26-czerwca-2007-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-wojewodzkiego-specjalistycznego-zespolu-neuropsychiatrycznego-im-sw-jadwigi-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 IX 26.06.2007 IX/92/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/07/uchwala-nr-ix922007-z-dnia-26-czerwca-2007-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-wojewodzkiego-specjalistycznego-zespolu-neuropsychiatrycznego-im-sw-jadwigi-w-opolu/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie