Uchwała Nr IX/89/2007 z dnia 26 czerwca 2007 w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2007 rok. https://bip.opolskie.pl/2007/07/uchwala-nr-ix892007-z-dnia-26-czerwca-2007-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2007-rok/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 IX 26.06.2007 IX/89/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/07/uchwala-nr-ix892007-z-dnia-26-czerwca-2007-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2007-rok/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie