Uchwała Nr VIII/85/2007 z dnia 29 maja 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrowa https://bip.opolskie.pl/2007/06/uchwala-nr-viii852007-z-dnia-29-maja-2007-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-dabrowa/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 VIII 29.05.2007 VIII/85/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/06/uchwala-nr-viii852007-z-dnia-29-maja-2007-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-dabrowa/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie