Uchwała Nr VIII/84/2007 z dnia 29 maja 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu https://bip.opolskie.pl/2007/06/uchwala-nr-viii842007-z-dnia-29-maja-2007-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-nyskiemu/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 VIII 29.05.2007 VIII/84/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/06/uchwala-nr-viii842007-z-dnia-29-maja-2007-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-powiatowi-nyskiemu/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie