Uchwała Nr VII/55/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarawskiego. https://bip.opolskie.pl/2007/05/uchwala-nr-vii552007-z-dnia-24-kwietnia-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-w-opolu-im-p/ Uchwała Sejmiku 2007 Obowiązujący III 2006/2010 VII 24.04.2007 VII/55/2007 https://bip.opolskie.pl/2007/05/uchwala-nr-vii552007-z-dnia-24-kwietnia-2007-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-w-opolu-im-p/
Dyrektor Biura Sejmiku Damian Cedro Natalia Ochędzan Województwo Opolskie