Uchwała Nr LI/505/2006 z dnia 25 lipca 2006 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2006/08/uchwala-nr-li5052006-z-dnia-25-lipca-2006-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2006 Obowiązujący II 2002/2006 LI 25.07.2006 LI/505/2006 https://bip.opolskie.pl/2006/08/uchwala-nr-li5052006-z-dnia-25-lipca-2006-w-sprawie-przyjecia-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku Izabela Maluśki Katarzyna Słodkowska Województwo Opolskie