Uchwała Nr XLVII/478/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie przyjęcia projektu zmian do Statutu Województwa Opolskiego. https://bip.opolskie.pl/2006/05/uchwala-nr-xlvii4782006-z-dnia-25-kwietnia-2006-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2006 Obowiązujący II 2002/2006 XLVII 25.04.2006 XLVII/478/2006 https://bip.opolskie.pl/2006/05/uchwala-nr-xlvii4782006-z-dnia-25-kwietnia-2006-w-sprawie-przyjecia-projektu-zmian-do-statutu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Biura Sejmiku Izabela Maluśki Violetta Ruszczewska Województwo Opolskie