Uchwała Nr XXXVII/340/2005 z dnia 26 lipca 2005 w sprawie wydania opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxvii3402005-z-dnia-26-lipca-2005-w-sprawie-wydania-opinii-do-projektu-programu-restrukturyzacyjnego-centrum-terapii-nerwic-moszna-zamek/ Uchwała Sejmiku 2005 Obowiązujący II 2002/2006 XXXVII 26.07.2005 XXXVII/340/2005 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxvii3402005-z-dnia-26-lipca-2005-w-sprawie-wydania-opinii-do-projektu-programu-restrukturyzacyjnego-centrum-terapii-nerwic-moszna-zamek/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie