Uchwała Nr XXXVI/327/2005 z dnia 28 czerwca 2005 w sprawie wydania opinii do wniosku Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu o przyznanie dotacji z budżetu państwa na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu oraz innych działaniach mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxvi3272005-z-dnia-28-czerwca-2005-w-sprawie-wydania-opinii-do-wniosku-samodzielnego-specjalistycznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu-o-przyznanie-dotacji-z-budz/ Uchwała Sejmiku 2005 Obowiązujący II 2002/2006 XXXVI 28.06.2005 XXXVI/327/2005 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxvi3272005-z-dnia-28-czerwca-2005-w-sprawie-wydania-opinii-do-wniosku-samodzielnego-specjalistycznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu-o-przyznanie-dotacji-z-budz/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie