Uchwała Nr XXXVI/324/2005 z dnia 28 czerwca 2005 w sprawie wydania opinii do wniosku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu o przyznanie dotacji z budżetu państwa na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu oraz innych działaniach mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu lub jakości świadczeń zdrowotnych https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxvi3242005-z-dnia-28-czerwca-2005-w-sprawie-wydania-opinii-do-wniosku-wojewodzkiego-osrodka-medycyny-pracy-w-opolu-z-siedziba-w-kedzierzynie-kozlu-o-przyznanie-dotacji-z-budzetu-panst/ Uchwała Sejmiku 2005 Obowiązujący II 2002/2006 XXXVI 28.06.2005 XXXVI/324/2005 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxvi3242005-z-dnia-28-czerwca-2005-w-sprawie-wydania-opinii-do-wniosku-wojewodzkiego-osrodka-medycyny-pracy-w-opolu-z-siedziba-w-kedzierzynie-kozlu-o-przyznanie-dotacji-z-budzetu-panst/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie