Uchwała Nr XXXVI/319/2005 z dnia 28 czerwca 2005 w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie, w roku szkolnym 2005/2006 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxvi3192005-z-dnia-28-czerwca-2005-w-sprawie-zasad-warunkow-i-trybu-przyznawania-oraz-przekazywania-stypendiow-uczniom-szkol-ponadgimnazjalnych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-woj/ Uchwała Sejmiku 2005 Obowiązujący II 2002/2006 XXXVI 28.06.2005 XXXVI/319/2005 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxvi3192005-z-dnia-28-czerwca-2005-w-sprawie-zasad-warunkow-i-trybu-przyznawania-oraz-przekazywania-stypendiow-uczniom-szkol-ponadgimnazjalnych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-woj/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie