Uchwała Nr XXXV/314/2005 z dnia 31 maja 2005 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie finansowania zadań oświatowych w regionie https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxv3142005-z-dnia-31-maja-2005-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-finansowania-zadan-oswiatowych-w-regionie/ Uchwała Sejmiku 2005 Obowiązujący II 2002/2006 XXXV 31.05.2005 XXXV/314/2005 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxv3142005-z-dnia-31-maja-2005-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-finansowania-zadan-oswiatowych-w-regionie/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie