Uchwała Nr XXXV/313/2005 z dnia 31 maja 2005 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu drogi kategorii dróg krajowych https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxv3132005-z-dnia-31-maja-2005-w-sprawie-wydania-opinii-o-pozbawieniu-drogi-kategorii-drog-krajowych/ Uchwała Sejmiku 2005 Obowiązujący II 2002/2006 XXXV 31.05.2005 XXXV/313/2005 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxv3132005-z-dnia-31-maja-2005-w-sprawie-wydania-opinii-o-pozbawieniu-drogi-kategorii-drog-krajowych/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie