Uchwała Nr XXXV/310/2005 z dnia 31 maja 2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxv3102005-z-dnia-31-maja-2005-w-sprawie-ustalenia-wynagrodzenia-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2005 Obowiązujący II 2002/2006 XXXV 31.05.2005 XXXV/310/2005 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxv3102005-z-dnia-31-maja-2005-w-sprawie-ustalenia-wynagrodzenia-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie