Uchwała Nr XXXV/309/2005 z dnia 31 maja 2005 w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxv3092005-z-dnia-31-maja-2005-w-sprawie-odwolania-czlonka-rady-spolecznej-samodzielnego-specjalistycznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2005 Obowiązujący II 2002/2006 XXXV 31.05.2005 XXXV/309/2005 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxv3092005-z-dnia-31-maja-2005-w-sprawie-odwolania-czlonka-rady-spolecznej-samodzielnego-specjalistycznego-zespolu-opieki-zdrowotnej-nad-matka-i-dzieckiem-w-opolu/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie