Uchwała Nr XXXIII/302/2005 z dnia 08 kwietnia 2005 w sprawie odwołania członka Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxiii3022005-z-dnia-08-kwietnia-2005-w-sprawie-odwolania-czlonka-rady-opolskiego-oddzialu-wojewodzkiego-narodowego-funduszu-zdrowia/ Uchwała Sejmiku 2005 Obowiązujący II 2002/2006 XXXIII 08.04.2005 XXXIII/302/2005 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxiii3022005-z-dnia-08-kwietnia-2005-w-sprawie-odwolania-czlonka-rady-opolskiego-oddzialu-wojewodzkiego-narodowego-funduszu-zdrowia/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie