Uchwała Nr XXXI/275/2005 z dnia 22 lutego 2005 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxi2752005-z-dnia-22-lutego-2005-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-wojewodztwa-opolskiego-oraz-ich-wydzierzawiania-i-wynajmowania-na-okre/ Uchwała Sejmiku 2005 Obowiązujący II 2002/2006 XXXI 22.02.2005 XXXI/275/2005 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxxi2752005-z-dnia-22-lutego-2005-w-sprawie-zasad-nabywania-zbywania-i-obciazania-nieruchomosci-stanowiacych-mienie-wojewodztwa-opolskiego-oraz-ich-wydzierzawiania-i-wynajmowania-na-okre/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie