Uchwała Nr XXX/266/2005 z dnia 25 stycznia 2005 w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg krajowych https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxx2662005-z-dnia-25-stycznia-2005-w-sprawie-wydania-opinii-o-zaliczeniu-drogi-do-kategorii-drog-krajowych/ Uchwała Sejmiku 2005 Obowiązujący II 2002/2006 XXX 25.01.2005 XXX/266/2005 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxx2662005-z-dnia-25-stycznia-2005-w-sprawie-wydania-opinii-o-zaliczeniu-drogi-do-kategorii-drog-krajowych/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie