Uchwała Nr XXX/262/2005 z dnia 25 stycznia 2005 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Ośrodków Rehabilitacji Leczniczej z siedzibą w Suchym Borze https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxx2622005-z-dnia-25-stycznia-2005-w-sprawie-likwidacji-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-zespolu-osrodkow-rehabilitacji-leczniczej-z-siedziba-w-suchym-borze/ Uchwała Sejmiku 2005 Obowiązujący II 2002/2006 XXX 25.01.2005 XXX/262/2005 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxx2622005-z-dnia-25-stycznia-2005-w-sprawie-likwidacji-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-zespolu-osrodkow-rehabilitacji-leczniczej-z-siedziba-w-suchym-borze/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie