Uchwała Nr XXX/261/2005 z dnia 25 stycznia 2005 w sprawie przyjęcia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa opolskiego na 2005 r. https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxx2612005-z-dnia-25-stycznia-2005-w-sprawie-przyjecia-kryteriow-podzialu-srodkow-funduszu-pracy-dla-samorzadow-powiatowych-wojewodztwa-opolskiego-na-2005-r/ Uchwała Sejmiku 2005 Obowiązujący II 2002/2006 XXX 25.01.2005 XXX/261/2005 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxx2612005-z-dnia-25-stycznia-2005-w-sprawie-przyjecia-kryteriow-podzialu-srodkow-funduszu-pracy-dla-samorzadow-powiatowych-wojewodztwa-opolskiego-na-2005-r/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie