Uchwała Nr XXVIII/240/2004 z dnia 30 listopada 2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxviii2402004-z-dnia-30-listopada-2004-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-wojewodzkiego-specjalistycznego-zespolu-neuropsychiatrycznego-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXVIII 30.11.2004 XXVIII/240/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxviii2402004-z-dnia-30-listopada-2004-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-wojewodzkiego-specjalistycznego-zespolu-neuropsychiatrycznego-w-opolu/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie