Uchwała Nr XXVIII/232/2004 z dnia 30 listopada 2004 w sprawie powołania Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxviii2322004-z-dnia-30-listopada-2004-w-sprawie-powolania-rady-opolskiego-oddzialu-wojewodzkiego-narodowego-funduszu-zdrowia/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXVIII 30.11.2004 XXVIII/232/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxviii2322004-z-dnia-30-listopada-2004-w-sprawie-powolania-rady-opolskiego-oddzialu-wojewodzkiego-narodowego-funduszu-zdrowia/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie