Uchwała Nr XXVI/230/2004 z dnia 26 października 2004 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektowanych zmian w systemie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność gospodarczą https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxvi2302004-z-dnia-26-pazdziernika-2004-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-w-sprawie-projektowanych-zmian-w-systemie-ubezpieczenia-spolecznego-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXVI 26.10.2004 XXVI/230/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxvi2302004-z-dnia-26-pazdziernika-2004-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-w-sprawie-projektowanych-zmian-w-systemie-ubezpieczenia-spolecznego-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie