Uchwała Nr XXIX/246/2004 z dnia 21 grudnia 2004 w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2004 rok https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxix2462004-z-dnia-21-grudnia-2004-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2004-rok/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXIX 21.12.2004 XXIX/246/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxix2462004-z-dnia-21-grudnia-2004-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2004-rok/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie