Uchwała Nr XXIX/245/2004 z dnia 21 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2005 rok https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxix2452004-z-dnia-21-grudnia-2004-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2005-rok/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXIX 21.12.2004 XXIX/245/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxix2452004-z-dnia-21-grudnia-2004-w-sprawie-uchwalenia-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2005-rok/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie