Uchwała Nr XXIV/214/2004 z dnia 28 września 2004 w sprawie włączenia do struktur Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Przychodni Przyszpitalnej https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxiv2142004-z-dnia-28-wrzesnia-2004-w-sprawie-wlaczenia-do-struktur-opolskiego-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-przychodni-przyszpitalnej/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXIV 28.09.2004 XXIV/214/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxiv2142004-z-dnia-28-wrzesnia-2004-w-sprawie-wlaczenia-do-struktur-opolskiego-centrum-rehabilitacji-w-korfantowie-przychodni-przyszpitalnej/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie