Uchwała Nr XXIV/208/2004 z dnia 28 września 2004 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie uczczenia "Dnia Polskiego Państwa Podziemnego - 27 września" w 65 rocznicę powołania struktur podziemnej państwowości https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxiv2082004-z-dnia-28-wrzesnia-2004-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-w-sprawie-uczczenia-dnia-polskiego-panstwa-podziemnego-27-wrzesnia-w-65-rocznice-powolania-struktur-podziemnej-pan/ Uchwała Sejmiku 2004 Obowiązujący II 2002/2006 XXIV 28.09.2004 XXIV/208/2004 https://bip.opolskie.pl/2005/10/uchwala-nr-xxiv2082004-z-dnia-28-wrzesnia-2004-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-w-sprawie-uczczenia-dnia-polskiego-panstwa-podziemnego-27-wrzesnia-w-65-rocznice-powolania-struktur-podziemnej-pan/
Małgorzata Kordiak Województwo Opolskie